Abol Maaddii

Baga gara chaanaalii DStv Maaddii Abol 489 irratti mul’atutti dhuftan. Chaanaalii kana isiiniif beksiisuu keenyaan gammachuun keenya guddaadha. Qabiyyeewwan haaraa Afaan Oromootiin isinif dhiiyaataniru. Maaddiin Abol chaanaalii haaraa sagantaalee TV fi diraamaa Afaan Oromoofi  Afaan Oromoottiin hiikaman tamsaasuuf kan qophaa'edha. Caamsaa 28, 2015 irraa eegalee chaanaalii DStv 489 irratti nu hordoofaa!

piropoozaala dursee hin gaafatamne

Chanaliin kun yeroo ammaa galtee fudhataa hin jiru

Ibsa walabaa

Chanaliin kun yeroo ammaa galtee fudhataa hin jiru

Yaada dhiyeessi